Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Νηπιαγωγείο – Σπουδή στο Φθινόπωρο

774 358 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά και οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου, νήπια και προνήπια, στο πρωινό και το απογευματινό πρόγραμμα, παρατηρούν, πειραματίζονται, μαθαίνουν να γράφουν, δραματοποιούν στο κουκλοθέατρο, παίζουν … με τα φρούτα του φθινοπώρου.