Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Παραλαβή πτυχίων από τις εξετάσεις Cambridge

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου μας πρόσφατα παρέλαβαν τα πτυχία τους για τις επιτυχίες στις εξετάσεις Cambridge του επιπέδου Lower, PET και Proficiency των Αγγλικών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά.
Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά και τις καθηγήτριες του Αγγλικού τμήματος για τις επιτυχίες και τους ευχόμαστε ακόμη περισσότερες στο μέλλον!