Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Περπατώ εις το δάσος

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Όταν το Σχολείο καλλιεργεί πολλά περισσότερα από τις προγραμματισμένες σχολικές γνώσεις.
Πεζοπορία και εξερεύνηση δάσους στην Πάρνηθα, με ηλικίες από προνήπια έως Β’ Δημοτικού!!!