Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Προφορικό μάθημα Αγγλικών στη Β΄ τάξη του Δημοτικού

1024 396 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Μέσα από μια παρουσίαση χρωματιστών εικόνων στον διαδραστικό πίνακα, τα παιδιά της Β’ τάξης Δημοτικού, την ώρα των Προφορικών στα Αγγλικά, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για αγαπημένα τους πρόσωπα, χώρους ή αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις που έχουν διδαχτεί, αλλά και να εξασκηθούν στο πρόσφατα διδαγμένο γραμματικό φαινόμενο. Η επιτυχία της δραστηριότητας ήταν ότι κατάφεραν οι μαθητές να συνδυάσουν και να χρησιμοποιήσουν τις καινούργιες τους γνώσεις με ρεαλιστικό αλλά και ευχάριστο τρόπο.