Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στον Μινωϊκό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό;

840 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Mε αφορμή το μάθημα της Ιστορίας, τμήματα της Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκαν πρόσφατα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας.
Κατά την επίσκεψή τους και με την καθοδήγηση εξειδικευμένης ξεναγού, τα παιδιά θαύμασαν από κοντά κτερίσματα από τον Μινωϊκό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησαν και των αρχαιολογικών ευρημάτων που εκτίθενται στο Μουσείο, οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν περισσότερα για τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής, καθώς και για τις τέχνες με τις οποίες εκείνοι απασχολούνταν στην καθημερινότητά τους.