Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Σεξουαλική Αγωγή στην Εφηβική Ηλικία

576 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Πρόσφατα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του Λυκείου μας ενημερώθηκαν από τις ψυχολόγους κα Βασιλική Μπούμπα και κα Βάνα Τζάννε της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) του Νοσοκομείου Παίδων για θέματα Σεξουαλικής Αγωγής στην Εφηβική Ηλικία.
Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στην εφηβεία, τους λόγους έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας, καθώς και για τη σημαντικότητα της θετικής αυτοεικόνας για το σώμα τους. Επίσης, έγιναν αναφορές για την επιρροή του διαδικτύου και τα δικαιώματα σχετικά με το σώμα μας και τις ενδείξεις παρενόχλησης στην ερωτική σχέση.
H ενημέρωση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απορίες και προβληματισμούς τους στις δύο εισηγήτριες.
Στην ενημέρωση ήταν παρούσα και η ψυχολόγος του Σχολείου μας κα Λία Πρίγκα.