Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα νήπια στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού των Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα

Τα Νήπια στη Δανειστική Βιβλιοθήκη

510 380 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2

Για να γίνει το βιβλίο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας χρειάζεται να το αγαπήσουμε από μικροί. Δανειστική λοιπόν βιβλιοθήκη για τα νήπια. Με την ησυχία τους διαλέγουν βιβλία, τα ξεφυλλίζουν και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού συμπληρώνουν το αντίστοιχο έντυπο δανεισμού.