Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής!

Τα Νήπια στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηλιούπολης

1024 512 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Όλα τα ζούμε σ’ αυτό το νηπιαγωγείο!!! Γινόμαστε αυτοκίνητα, ντυνόμαστε φανάρια και μαθαίνουμε παίζοντας στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ηλιούπολη.