Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα πρωτάκια εξοικειώνονται με τα μουσικά όργανα

576 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Η διαχρονική αξία της μουσικής τέχνης καλλιεργείται στο Σχολείο μας από τς πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού.
Βάσει του συστήματος Orff, το οποίο εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους οι μουσικοί μας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών, στα πρωτάκια μας προσφέρεται ένα ειδικό πρόγραμα διδασκαλίας, μέσω του οποίου αποκτούν μια πρώτη επαφή με όλα τα μουσικά όργανα.