Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα συναισθήματα στο Νηπιαγωγείο

762 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Δουλέψαμε και ζωγραφίσαμε τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου και του σώματος που αυτά δημιουργούν.

Πως διδάσκεται όμως η ενσυναίσθηση? Δεν διδάσκεται!!! Γίνεται με βιωματικό τρόπο μέσα από τις ίδιες μας τις πράξεις εκφράζοντας τη συμπαράστασή μας… Με αφορμή ένα ατύχημα, συζητήσαμε, ζωγράφισαμε και ευχήθηκαμε στη φίλη μας γρήγορη ανάρρωση! Ξουτ Ξουτ πόνε!