Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Τα παιδιά γίνονται ερευνητές στο ιδιωτικό σχολείο μας

Το πείραμα του Ερατοσθένη

1024 790 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 (εαρινή ισημερία) μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου μας συμμετείχαν στην πανελλαδική δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης». Σκοπός της δράσης ήταν ο υπολογισμός της περιφέρειας της Γης με την επανάληψη του διάσημου πειράματος του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη.