Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Φθινόπωρο στο Νηπιαγωγείο

1024 879 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Τα νηπιάκια μας πειραματίζονται με τα χρώματα και τα πρωτοβρόχια, εξερευνούν τα πεσμένα φύλλα του κήπου και φτιάχνουν τον Φθινοπωρούλη, πλησιάζουν βιωματικά και εμπνέονται από τα κυκλαδικά ειδώλια και τους ζωγράφους Γιώργο Ιακωβίδη και Wassily Kandinsky.