Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Όμιλος Δημοσιογραφίας Δημοτικού – Πρώτο φύλλο της χρονιάς

673 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Οι Μικροί δημοσιογράφοι της Ε΄ Δημοτικού ετοίμασαν το φύλλο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου της σχολικής χρονιάς 2021-2022 (αρ. φύλλ. 76).

Απολαυστικό (… τα παιδιά πήραν συνέντευξη από τον διευθυντή κύριο Χρήστο Κωσταρέλο).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (2)