Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Όμιλος Φωτογραφίας Στ’ Δημοτικού

889 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Δόθηκε στα παιδιά ένα λιτό λογότυπο που απεικονίζει μια φωτογραφική μηχανή.
Κάθε παιδί «είδε» κάτι διαφορετικό μέσα από αυτήν την εικόνα και δημιούργησε τη δική του ιδέα στο χαρτί.