Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Όταν η έμπνευση συναντά την ευρηματικότητα

Όταν η έμπνευση συναντά την ευρηματικότητα

1000 1014 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Στο πλαίσιο της ενότητας της Γλώσσας με τίτλο «ΣΥΣΚΕΥΕΣ», τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού, ατομικά ή ομαδικά, ασχολήθηκαν με συνθετικές εργασίες παρουσιάζοντας την εξέλιξη μιας οικιακής ή ηλεκτρονικής συσκευής. Κάποια παιδιά πήραν έμπνευση και «μετάγγισαν» την ευρηματικότητα τους σε χειροτεχνικές κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά.