Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Maliaras Music Festival 2018

2ο Malliaras Music Concert

1024 512 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον χώρο Τέχνης και Πολιτισμού «Άρτεμις» με μεγάλη επιτυχία το 2ο Malliaras Music Concert, με τη συμμετοχή μαθητικών συγκροτημάτων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.