Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Be a Buddy, NOT a Bully

819 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Στο πλαίσιο του Προφορικού μαθήματος των Αγγλικών, οι μαθητές της Στ’ τάξης συμμετείχαν στο Αγγλικό εργαστήρι “Be a Buddy, NOT a Bully”. Με τη συγκεκριμένη θεματική ασχολούνται διάφορα σχολεία της Ευρώπης, με στόχο την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με το «bullying”, τη διαχείριση των συναισθημάτων τους καθώς και την εύρεση τρόπων επίλυσης των διαφορών τους εντός αλλά και εκτός της τάξης με ειρηνικό τρόπο και όχι μέσω πρακτικών βίας.
Μέσω του συγκεκριμένου εργαστηρίου τα παιδιά αντιλήφθηκαν με ποιον τρόπο μπορούν να αναγνωρίζουν τις πρακτικές της λεκτικής καθώς και της σωματικής κακοποίησης, κατάλαβαν πόση δύναμη έχουν οι λέξεις και οι πράξεις τους και κυρίως έμαθαν να δουλεύουν ως ομάδα καλλιεργώντας παράλληλα την ενσυναίσθησή τους.