Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Προφορικά μαθήματα αγγλικών στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στην Αττική

Giving Directions

800 592 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αυτή την εβδομάδα, στο προφορικό μάθημα των Αγγλικών, τα παιδιά του τμήματος Δ΄4, έφυγαν από την αίθουσά τους και πήγαν “βόλτα” σε μία καινούρια πόλη. Ως επισκέπτες σε αυτή την άγνωστη πόλη, κλήθηκαν να ζητήσουν βοήθεια και να δώσουν οδηγίες για τους προορισμούς τους, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που έχουν διδαχθεί.