Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γερμανική γλώσσα στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα

Kinder, zeigt mir…

800 642 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Kinder, zeigt mir…(Παιδιά, δείξτε μου…)

Στην Ε’ Δημοτικού στο διαδικτυακό μάθημα των Γερμανικών έγινε ένας διασκέδαστικος αγώνας.

Συνδυάσαμε το καινούργιο λεξιλόγιο με τα χρώματα και τα σχολικά αντικείμενα. Ο πιο γρήγορος που μαζεύει στο χέρι του τα σωστά Schulsachen und Farben κερδίζει.

Υ.Γ. Έχουμε δώσει ραντεβού για τους τελικούς την επόμενη εβδομάδα για να μελετήσουμε το Σαββατοκύριακο το λεξιλόγιο μας.
Εν αναμονή των νικητών λοιπόν!