Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αγγλικά και παιχνίδι στο καλύτερο σχολείο

My first things

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Τα τμήματα Αγγλικών “Tower Bridge” & “Saint Paul’s Cathedral” των τάξεων Δ1,2 και Δ3,4 αντίστοιχα, διάβασαν και άκουσαν κείμενο σχετικά με τα πρώτα μας προσωπικά αντικείμενα. Έπειτα, παρουσίασαν κάποια από αυτά στους συμμαθητές τους και τέλος συνέθεσαν μια εργασία.

Με έναν ευχάριστο τρόπο, τα παιδιά μοιράστηκαν προσωπικές τους πληροφορίες και ενίσχυσαν το αίσθημα της ομάδας, ενώ παράλληλα, εξάσκησαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες (reading, speaking, writing, listening).