Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Open Days Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Στο πλαίσιο των Open Days που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης του Δημοτικού καλωσόρισαν με μεγάλη χαρά τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες μαζί με τους γονείς τους.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή και να θυμηθούν το Σχολείο και να ανακαλύψουν με τη βοήθεια των δασκάλων τις καινούργιες τους τάξεις.
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εξοικείωση των παιδιών με το νέο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η γνωριμία και η αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη τάξη.
Ευχόμαστε επομένως καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλα μας τα παιδιά!