Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Rette den Osternhasen! – Σώσε τον Πασχαλινό Λαγό!

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αυτή είναι η ιστορία του πασχαλινού λαγού και του γιου του Tζούνιορ. Ο πασχαλινός λαγός κινδυνεύει και ο Τζούνιορ προσπαθεί να τον σώσει.
Εscape room στα Γερμανικά για τις τάξεις Ε’ και Στ΄ Δημοτικού.
Frohe Ostern!- Kαλό Πάσχα!