Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Show don't tell στο μάθημα Αγγλικών στα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Show and Tell

1000 750 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το “Show and Tell” είναι μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται σε Αγγλόφωνα σχολεία του Δημοτικού σε όλον τον κόσμο. Έτσι, τα πρωτάκια μας ξεκίνησαν και αυτά τη δοκιμασμένη «συνταγή» φέρνοντας ένα παιχνίδι από το σπίτι τους. Το έδειξαν και το περιέγραψαν στους συμμαθητές τους με απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας το καινούριο λεξιλόγιο στα Αγγλικά, σε άλλο ένα προφορικό μάθημα.