Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο – Δράση Τμήματος Φυσικής Αγωγής

720 480 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

 

6 Μαρτίου είναι η Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.

Οι δράσεις το Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Σχολείου σε όλες τις βαθμίδες κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν τα παιδιά.