Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αποτελέσματα 3ου Εισαγωγικού Τεστ Α’ Γυμνασίου 2024

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπητοί γονείς,

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των τεστ που διεξήχθησαν την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, για την  εισαγωγή στην α΄τάξη του Γυμνασίου μας.

Με τον κωδικό που δόθηκε στο παιδί σας κατά την προσέλευσή του στο Σχολείο θα δείτε τον βαθμό που έγραψε (με άριστα το 100) σε κάθε ένα μάθημα καθώς και τον τελικό βαθμό. Σας υπενθυμίζουμε πως ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

Οι πρώτοι τρεις (3) μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην α΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας.

Οι επόμενοι τρεις μαθητές/τριες  (δηλαδή μέχρι και την 6η θέση) είναι επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του Σχολείου μας έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024. 

Εάν κάποιος γονέας αποφασίσει πως δεν θα προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού του στο Γυμνάσιο μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσει πριν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία.

Από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 παύει η δυνατότητα εγγραφής και η γραμματεία του Σχολείου μας θα αρχίσει να καλεί με τη σειρά τους επιλαχόντες/επιλαχούσες μαθητές/τριες.

AA ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Ο. Mαθηματικά Κατανόηση Γραμματική Αγγλικά
1 25731 91.6 100 84 84 90
2 25725 90.2 92 90 92 85
3 25737 88.4 86 77 98 95
4 25726 86.2 77 90 92 95
5 25724 84.8 85 87 82 85
6 25738 81.2 80 90 76 80
7 25736 72.8 55 85 84 85
8 25727 68.2 78 57 48 80
9 25728 56.6 47 61 68 60
10 25734 26.4 0 71 31 30