1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Δάσκαλος

Δάσκαλος της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Προϊσταμένη Α' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Θεολόγος

Υπεύθυνη Ομίλου Θεατρόφιλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Δασκάλα

Προΐσταμένη Β' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2006

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005
 

Δασκάλα
Δασκάλα στο Τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016
Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Μουσικός

Υπεύθυνη Ομίλου Ορχήστρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Καλλιτεχνική Eπιμελήτρια

Διευθύντρια Απογευματινών Δραστηριοτήτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Δασκάλα
Δασκάλα στο Τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016
Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνος Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Αισθητική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλου Εικαστικών & Χειροτεχνικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Γερμανικά

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Χημικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Α' - Γ' Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλων Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Γαλλικά

Υπεύθυνη Ομίλου Γαλλοφωνίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2000

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Φιλόλογος

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή
Υποδιευθυντής Γυμνασίου
Προϊστάμενος Φυσ. Αγ & Αθλητισμού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993
Φυσικός & Πληροφορικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δάσκαλος

Υποδιευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Καθηγητής Αγγλικών

Υπεύθυνος Comenius
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Θεολόγος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Κινηματογραφικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλου Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Καθηγήτρια Γαλλικών

Εργαζεταί στο Σχολείο μας από το 1999

Φιλόλογος

Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Φυσική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Κοινωνιολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998.

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Σκακιστικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Μουσικός

Υπεύθυνος του Ομίλου Χορωδίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Βιολόγος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Μουσικός

Προϊσταμένη του Μουσικού Τμήματος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1989

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Εφημερίδας / Δημοσιογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Πληροφορική

Υπεύθυνη Ομίλου Πληροφορικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Θεολόγος

Παιδαγωγικός Σύμβουλος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Τεχνολόγος

Υπεύθυνος Ομίλου Ηλεκτρονικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Μουσικός

Υπεύθυνος Ομίλου Κιθάρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Καθηγήτρια Αγγλικών

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Αισθητική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δάσκαλος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Αισθητική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Γενικός Διευθυντής

 

Υπεύθυνος Ομίλων Χορωδίας

Νηπιαγωγός

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1983

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης

Διευθυντής Σπουδών Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1990

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Μαθηματικός

Διευθυντής Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός & Πληροφορικός

Διευθυντής Γενικού Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Καιρός

Athens (19.7 km from Athens)

Today, Αύγουστος 28, 2016
03:00-06:00

Καθαρός ουρανός

Καθαρός ουρανός
22 °C

Tomorrow, Αύγουστος 29, 2016
12:00-18:00

Μέτριο

Μέτριο
31 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Ημερολόγιο

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31