1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Επικαιρότητα – Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Φυσική Αγωγή
Υποδιευθυντής Γυμνασίου
Προϊστάμενος Φυσ. Αγ & Αθλητισμού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993
Θεολόγος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Κινηματογραφικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Μουσικός

Υπεύθυνος του Ομίλου Χορωδίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Θεολόγος

Παιδαγωγικός Σύμβουλος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Τεχνολόγος

Υπεύθυνος Ομίλου Ηλεκτρονικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Καθηγητής Αγγλικών

Υπεύθυνος Comenius
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Μουσικός

Προϊσταμένη του Μουσικού Τμήματος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1989

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Φιλόλογος

Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Δάσκαλος

Υποδιευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Δάσκαλος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Βιολόγος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Μουσικός

Υπεύθυνος Ομίλου Κιθάρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Αισθητική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Πληροφορική

Υπεύθυνη Ομίλου Πληροφορικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Θεολόγος

Υπεύθυνη Ομίλου Θεατρόφιλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005
 

Δάσκαλος

Δάσκαλος στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Καλλιτεχνική Eπιμελήτρια

Υπεύθυνη Ομίλου Θεατρικού Musical
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Δασκάλα
Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016
Καθηγήτρια Αγγλικών

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Μουσικός

Υπεύθυνη Ομίλου Ορχήστρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Αισθητική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλου Εικαστικών & Χειροτεχνικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Αισθητική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Προϊσταμένη Α' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνος Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Πληροφορική

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Προΐσταμένη Β' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2006

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλων Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Νηπιαγωγός

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2016

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Α' - Γ' Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Καθηγήτρια Γαλλικών

Εργαζεταί στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2015

Γερμανικά

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Κοινωνιολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998.

Χημικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φιλόλογος

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλου Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Γαλλικά

Υπεύθυνη Ομίλου Γαλλοφωνίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2000

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Δασκάλα

Υπεύθυνη Απογευματινής Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Γενικός Διευθυντής

 

Υπεύθυνος Ομίλων Χορωδίας

Νηπιαγωγός

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1983

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης

Διευθυντής Σπουδών Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1990

Δάσκαλος

Διευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Μαθηματικός

Διευθυντής Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός & Πληροφορικός

Διευθυντής Γενικού Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Καιρός

Athens (19.7 km from Athens)

Today, Μάρτιος 26, 2017
18:00-00:00

Partly cloudy

Partly cloudy
21 °C

Tomorrow, Μάρτιος 27, 2017
12:00-18:00

Μέτριο

Μέτριο
16 °C

Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Ημερολόγιο

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Προσεχώς

 • 27/03/2017 -
  19:30 έως 21:30
  Συνεδρίαση Συλλόγου, Γραμματεία Δημοτικού
 • 28/03/2017 -
  09:00 έως 10:00
  Πρόληψη & αντιμετώπιση χρήσης ουσιών στην εφηβεία, Αμφ. Γυμνασίου
 • Εκκλησιασμός Β΄ Γυμνασίου
  28/03/2017 -
  09:00 έως 10:00
  Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄3 Γυμνασίου
  28/03/2017 -
  11:00 έως 12:45
  Μουσείο Ηρακλειδών
 • 29/03/2017 -
  08:30 έως 10:00
  Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Ε΄ Δημοτικού
  29/03/2017 -
  11:00 έως 12:00
  Θέατρο Θησείον, «The Crescent Moon Bear»
 • 30/03/2017 -
  08:30 έως 10:00
  Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος
 • 30/03/2017 -
  08:30 έως 10:00
  Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄ Λυκείου
  30/03/2017 -
  10:00 έως 12:45
  Ακρόπολη
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄ Δημοτικού
  31/03/2017 -
  09:30 έως 12:15
  Εθνικό Θέατρο, «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας»