1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

Προΐσταμένη Β' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2006

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δάσκαλος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Θεατρολόγος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Γερμανικά

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δασκάλα

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Θεολόγος

Υπεύθυνη Ομίλου Θεατρόφιλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Χημικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005
 

Γαλλικά

Υπεύθυνη Ομίλου Γαλλοφωνίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2000

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Μουσικός

Υπεύθυνη Ομίλου Ορχήστρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Καλλιτεχνική Eπιμελήτρια

Διευθύντρια Απογευματινών Δραστηριοτήτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1991

Φυσική Αγωγή
Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993
Χημικός

Τεχνικός Ασφαλείας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Φιλόλογος

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Α' - Γ' Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνος Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Αισθητική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλου Εικαστικών & Χειροτεχνικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Καθηγητής Αγγλικών

Υπεύθυνος Comenius
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1995

Φυσικός & Πληροφορικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Δάσκαλος

Υποδιευθυντής Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φιλόλογος

Αναπληρωτής Διευθυντής Γ. Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Θεολόγος

 
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Κινηματογραφικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλων Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Ομίλων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Σκακιστικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Δάσκαλος

Υπεύθυνος Ομίλου Κατασκευών & Πειραμάτων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Φυσική Αγωγή

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Φυσική Αγωγή

Υπεύθυνη Αθλητικών Ομίλων
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Βιολόγος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικού Ομίλου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Δασκάλα

Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2013

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2014

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Πληροφορική

Υπεύθυνη Ομίλου Πληροφορικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Αγγλικών

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2009

Δασκάλα

Δασκάλα στο τμήμα της Μελέτης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Φυσική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Καθηγήτρια Γαλλικών

Εργαζεταί στο Σχολείο μας από το 1999

Καθηγήτρια Αγγλικών

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Φυσικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Μουσικός

Υπεύθυνος του Ομίλου Χορωδίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2005

Κοινωνιολόγος

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998.

Μαθηματικός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Αισθητική Αγωγή

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2011

Μουσικός

Προϊσταμένη του Μουσικού Τμήματος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1989

Δασκάλα

Υπ. Ομίλου Εφημερίδας / Δημοσιογραφίας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2010

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2003

Φιλόλογος

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Καθηγήτρια Αγγλικών

Συντονίστρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Νηπιαγωγός

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1998

Θεολόγος

Παιδαγωγικός Σύμβουλος
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1993

Φιλόλογος

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2001

Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

Υπεύθυνη Ομίλου Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2004

Δασκάλα

Προϊσταμένη Α' Τάξης
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2007

Δασκάλα

 

Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2012

Μουσικός

Υπεύθυνος Ομίλου Κιθάρας
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1985

Τεχνολόγος

Υπεύθυνος Ομίλου Ηλεκτρονικών κατασκευών
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 2008

Γενικός Διευθυντής

 

Υπεύθυνος Ομίλων Χορωδίας

Νηπιαγωγός

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1983

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης

Διευθυντής Σπουδών Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1994

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1990

Δασκάλα

Διευθύντρια Δημοτικού
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1997

Μαθηματικός

Διευθυντής Γυμνασίου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1999

Φυσικός & Πληροφορικός

Διευθυντής Γενικού Λυκείου
Εργάζεται στο Σχολείο μας από το 1988

Τρέχων καιρός

Athens

Καθαρός ουρανός
  • Καθαρός ουρανός
  • Θερμοκρασία: 22 °C
  • Άνεμος: Μεταβλητή, 3.7 χλμ/ώρα
  • Ατμοσφαιρική πίεση: 760 mmHg
  • Σχετ. υγρασία: 61 %
  • Ορατότητα: 10 χλμ
Αναφέρθηκε στις:
Τρί, 01/09/2015 - 23:20

Ημερολόγιο

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Προσεχώς