Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία μετεγγραφής στο Λύκειο

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
 • 0

Οι μετεγγραφές από άλλο Σχολείο στο Λύκειό μας (και αντίστροφα) γίνονται από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου (λήξη Α΄ Τετραμήνου) κάθε σχολικού έτους.

Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία μετεγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης:

Α. Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

 • Αίτηση Εγγραφής στην τάξη του Λυκείου μας που θα φοιτήσει το παιδί σας.
 • Να παραλάβετε από τον Διευθυντή του Λυκείου μας Υπηρεσιακό Σημείωμα Εγκρίσεως Μετεγγραφής, που θα καταθέσετε στο Σχολείο που φοιτά το παιδί σας (Σχολείο προέλευσης).
 • Να μας προσκομίσετε άμεσα το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής που θα παραλάβετε από τον Διευθυντή του Σχολείου προέλευσης.

Β. Μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους θα πρέπει να μας προσκομίσετε επίσης:

 • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό, μόνο στην περίπτωση που δεν το έχετε καταθέσει στο άλλο Σχολείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του παιδιού σας αλλά και του κηδεμόνα του, τη διεύθυνση κατοικίας σας (όπως είναι δηλωμένη στο taxisnet), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
 • Στην περίπτωση που το παιδί σας θα φοιτήσει στην Γ΄ τάξη του Λυκείου μας, πρέπει μέχρι και 29 Νοεμβρίου 2019, να μας προσκομίσετε τέσσερις (4) φωτογραφίες για την έκδοση Απολυτηρίου και Δελτίου Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων καθώς και ένα απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, αφού τον παραλάβετε και τον διαβάσετε ή βρείτε τον στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ
 • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι:

 • Πρέπει να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (των δικών σας αλλά και των παιδιών σας) και να έχετε υπογράψει το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης / συναίνεσης.
 • Για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μαθητών και μαθητριών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται και η δική τους συναίνεση (εκτός από τη δική σας).

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση μεταδημότευσης, αλλαγής οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ή αντικατάστασης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού σας στο Σχολείο μας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, με νέα Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσκομίσετε στο Σχολείο.