Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μένουμε ασφαλείς μετά την καραντίνα στα ασφαλέστερα και καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στα νότια προάστια

Μέτρα υγειονομικής προστασίας

800 307 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Από την πρώτη μέρα της παρουσίας των παιδιών στο Σχολείο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση, όλοι όσοι ευρίσκονται ή προσέρχονται στο Σχολείο (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, λοιπό προσωπικό) πρέπει να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής που θεσπίζονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Έτσι, είναι απολύτως απαραίτητη:

  • Η σωστή χρήση κατάλληλης μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους (τάξεις, εργαστήρια, γραφεία, γραμματεία κλπ) του Σχολείου
  • Η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σε όλους τους χώρους, ανοικτούς και κλειστούς, του Σχολείου
  • Η αποφυγή χρήσης και ανταλλαγής οποιωνδήποτε αντικειμένων που δεν μας ανήκουν
  • Η τακτική απολύμανση των χεριών με τις ενδεδειγμένες απολυμαντικές ουσίες.

Πρόσωπα οποιασδήποτε ηλικίας ή ιδιότητας που δεν τηρούν και δεν εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά δεν θα εισέρχονται σε κανένα εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του Σχολείου.