Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό, όπως Μηχανογραφικά Δελτία και Στατιστικά Στοιχεία, προκηρύξεις Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών,  που αφορούν την πρόσβαση στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και γενικότερα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, κλπ.).

Αναρτώνται εγκύκλιοι και δελτία τύπου του Υπουργείου Παιδείας, προκηρύξεις Στρατιωτικών και Αστυνομικών σχολών,  σχολών εμποροπλοιάρχων κλπ.