Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό, όπως Μηχανογραφικά Δελτία και Στατιστικά Στοιχεία, προκηρύξεις Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών,  που αφορούν την πρόσβαση στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και γενικότερα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, κλπ.).

Αναρτώνται εγκύκλιοι και δελτία τύπου του Υπουργείου Παιδείας, προκηρύξεις Στρατιωτικών και Αστυνομικών σχολών,  σχολών εμποροπλοιάρχων κλπ.

Ενημέρωση για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

15 Δεκεμβρίου 2019

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό Φ.251/96125/Α5/13.06.2019 και θέμα «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020»

Read more