Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Άθληση 2018-2019 των Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα

Επιδείξεις ΑΘΛΗΣΗ 2018-19

1024 576 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2

Η Διεύθυνση και το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των
Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα παρουσίασαν την

ΑΘΛΗΣΗ 2018-2019

το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, 7.00 μ.μ.
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας»

 

Αθλητισμός στα πρώτα ιδιαωτικά σχολεία στα νότια προάστια