Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εορτασμός Πολυτεχνείου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
8:30-9:55       Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Αμφιθέατρο Δημοτικού
13:30-14:15  Γυμνάσιο – Λύκειο Αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου