Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Παρουσία Σχολικής Ψυχολόγου στο Σχολείο μας – ημέρες/ώρες επικοινωνίας

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Στο προσωπικό του Σχολείου μας περιλαμβάνεται και ειδικευμένη Σχολική Ψυχολόγος.

Η παρουσία της στο σχολικό περιβάλλον σκοπό έχει να πλαισιώσει επικουρικά την εύρυθμη και αποτελεσματική του λειτουργία.  Ο ρόλος της πρόκειται να είναι συμπληρωματικός και επικουρικός ως προς του έργο του δασκάλου και υποστηρικτικός προς το παιδί.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής των παιδιών και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Προτεραιότητα δίνεται στην ομαλή κοινωνική προσαρμογή και συνύπαρξη των παιδιών, τη συναισθηματική τους ευημερία, την πρόληψη, τη δεοντολογική συμπεριφορά καθώς και την επικοινωνία με την οικογένεια.

Για να δείτε τις ημέρες/ώρες/σημεία συνάντησης με τη Σχολική Ψυχολόγο, πατήστε εδώ.