Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Archives

Παρουσία Σχολικής Ψυχολόγου στο Σχολείο μας – ημέρες/ώρες επικοινωνίας

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στο προσωπικό του Σχολείου μας περιλαμβάνεται και ειδικευμένη Σχολική Ψυχολόγος. Η παρουσία της στο σχολικό περιβάλλον σκοπό έχει να πλαισιώσει επικουρικά την εύρυθμη και αποτελεσματική του λειτουργία.  Ο ρόλος της πρόκειται να είναι συμπληρωματικός και επικουρικός ως προς του έργο του δασκάλου και υποστηρικτικός προς το παιδί. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής…

read more

Β’Δημοτικού: ενημέρωση για τον τρόπο δουλειάς της τάξης, σχολικό έτος 2021-2022

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πατήστε εδώ  για πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο δουλειάς στην τάξη. Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα των αγγλικών.

read more

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2021-2022: Μέτρα υγειονομικής προστασίας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό)

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Για τους κανόνες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, καθώς και για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, πατήστε εδώ. Για την σχολική κάρτα Covid-19, πατήστε εδώ. 

read more

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2021-2022 : Υγειονομικό πρωτόκολλο προσέλευσης Γυμνασίου-Λυκείου

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Για οδηγίες σχετικές με την καθημερινή προσέλευση των μαθητών/-τριών Γυμνασίου/Λυκείου πατήστε εδώ. Για το έντυπο της σχολικής κάρτας Covid-19 πατήστε εδώ.

read more

Ειδικές πληροφορίες για την απογευματινή μελέτη του Δημοτικού, σχολικό έτος 2021-2022

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Για χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σχετικές με την απογευματινή μελέτη, πατήστε εδώ.

read more