Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αποτελέσματα 1ου Εισαγωγικού Τεστ Α’ Γυμνασίου 2024 Timelines: Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Γενικές Ανακοινώσεις, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Αγαπητοί γονείς,

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των τεστ που διεξήχθησαν το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024, για την εισαγωγή στην α’ τάξη του Γυμνασίου μας.

Με τον κωδικό που δόθηκε στο παιδί σας κατά την προσέλευσή του στο Σχολείο θα δείτε τον βαθμό που έγραψε (με άριστα το 100) σε κάθε ένα μάθημα καθώς και τον τελικό βαθμό. Σας υπενθυμίζουμε πως ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

Οι πρώτοι είκοσι τρεις (23) μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην α’ Γυμνασίου του Σχολείου μας.

Οι επόμενοι πέντε μαθητές/τριες (δηλ μέχρι και την 28η θέση) είναι επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του Σχολείου μας έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Εάν κάποιος γονέας αποφασίσει πως δεν θα προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού του στο Γυμνάσιο μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσει πριν παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία.

Από την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 παύει η δυνατότητα εγγραφής και η γραμματεία του Σχολείου μας θα αρχίσει να καλεί με τη σειρά τους επιλαχόντες/επιλαχούσες μαθητές/τριες.

AA ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Ο. Mαθηματικά Κατανόηση Γραμματική Αγγλικά
1 21020 98.4 100 100 100 92
2 25509 97.2 100 98 99 89
3 25553 92.8 96 93 89 90
4 25542 92.6 96 86 92 93
5 25473 91.6 95 83 93 92
6 20904 91.6 86 93 93 100
7 25494 91.2 95 88 89 89
8 25540 91.2 87 94 91 97
9 25539 90 95 82 88 90
10 20933 89 87 92 99 80
11 25524 87.4 84 80 95 94
12 25554 87.2 90 89 80 87
13 21006 86.6 84 83 89 93
14 25537 85.4 90 78 90 79
15 20978 85 90 93 74 78
16 25505 84.6 83 88 86 83
17 21005 84.4 79 98 78 88
18 25507 84.2 80 89 84 88
19 25530 83.2 86 77 79 88
20 25484 82.8 76 91 80 91
21 21035 81.8 76 91 87 79
22 25544 81.4 82 79 76 88
23 25525 80.6 71 90 82 89
24 25563 78.2 83 73 78 74
25 20908 78 71 94 95 59
26 20999 78 77 70 93 73
27 21036 77.2 77 82 84 66
28 20945 76.8 73 76 69 93
29 25468 73 53 82 88 89
30 20905 72.6 72 79 81 59
31 20899 72.2 62 87 70 80
32 25532 70.6 42 88 81 100
33 25515 70 64 82 75 65
34 21056 68.6 52 75 82 82
35 21061 67.8 52 90 77 68
36 25488 67 64 81 75 51
37 25466 64.6 42 76 68 95
38 25465 62.4 54 80 69 55
39 25531 62 40 77 79 74
40 21081 58.8 71 73 49 30
41 25546 58.4 42 60 63 85
42 20970 53.6 65 57 0 81
43 25510 53.2 27 80 67 65
44 21045 51.2 15 79 60 87
45 20901 47.2 27 72 59 51
46 20954 46.4 22 70 55 63
47 25492 42.2 17 58 61 58
48 25547 37.8 15 74 73 12