Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Απουσίες μαθητών/μαθητριών λόγω ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Σας ενημερώνουμε ότι η δικαιολόγηση των απουσιών που οφείλονται σε νόσηση από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού αφορά μόνο στο χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά, ανεξάρτητα από το πόσες φορές κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια έχει προσβληθεί. Πατήστε  εδώ για να διαβάσετε την ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με αριθμό Φ1/2572/Δ2/10.01.2024 και θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/ τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων».

Επειδή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπάρχει έξαρση των ιώσεων συνιστούμε, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση, τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μαθητών/μαθητριών σε περιορισμένο χώρο, όπως για παράδειγμα στα σχολικά λεωφορεία.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η Διεύθυνση