Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ενημέρωση για απουσίες μαθητών/μαθητριών λόγω Covid-19 (Γυμνάσιο – Λύκειο) Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Παρακάτω θα βρείτε προς ενημέρωσή σας τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με αριθμούς:

α) 1008/ΓΔ4/05.01.2024 και θέμα «Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού» εδώ και

β)  Φ1/1010/ΓΔ4/05.01.2024 και θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/ τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024» εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι η δικαιολόγηση των απουσιών που οφείλονται σε νόσηση από Covid-19 αφορά σε ολόκληρο το σχολικό έτος 2023-2024 (δηλαδή και σε απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά για όλο το έτος, ανεξάρτητα από το πόσες φορές κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια έχει νοσήσει.

Οι απουσίες από τα μαθήματα που οφείλονται σε νόσηση από την εποχική γρίπη δεν δικαιολογούνται.

Επειδή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπάρχει έξαρση των ιώσεων συνιστούμε, χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση, τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μαθητών/μαθητριών σε περιορισμένο χώρο, όπως για παράδειγμα στα σχολικά λεωφορεία.

Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία!

Η Διεύθυνση