Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές (Γ’ Λυκείου) Timelines: Ανακοινώσεις Γενικού Λυκείου, Επίκαιρα

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Παρακάτω θα βρείτε προς ενημέρωσή σας:

α) την εγκύκλιο του ΓΕΕΘΑ με αριθμό Φ.337/5/267539/Σ.456/05/19.01.2024 και θέμα «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25/ Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» εδώ.

β) την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με αριθμό Φ251/7175/Α5/23.01.2024 και θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.» εδώ.

Ο Διευθυντής του Λυκείου,

Θεόδωρος Σφυρής