Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αναγνώριση του Σχολείου ως “Gold Preparation Centre”

819 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Νέος μήνας, νέες επιτυχίες!
Οι βαθμίδες του Δημοτικού και του Γυμνασίου – Λυκείου του Σχολείου μας αναγνωρίστηκαν από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ως Gold Preparation Centres.
Τα Αγγλικά διδάσκονται με εντατικό ρυθμό από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού, με σκοπό την ορθή εκμάθηση, προφορική και γραπτή, της γλώσσας.
Η προετοιμασία των παιδιών για τα καθιερωμένα διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας είναι ειδικά σχεδιασμένη από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας και απολύτως αποτελεσματική, γεγονός που πιστοποιείται από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που σημειώνουν κάθε χρόνο στις εξετάσεις οι μαθητές και οι μαθήτριές μας!