Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στους φιλόξενους χώρους των «Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα» στο διδακτήριο της οδού Ερεχθείου 6, λειτουργούν τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών για παιδιά και ενήλικες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να βιώσουν την ελληνική παράδοση μέσα από τους τρεις κύριους άξονές της: χορό, μουσική και δρώμενα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, διδάσκονται, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και την ηλικία, ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από όλες τις περιοχές της Eλλάδας, καθώς και μουσική, τραγούδι, στοιχεία λαογραφίας και ενδυματολογίας.

Πληροφορίες:

Παναγιώτης Πράσινος, τηλ.697 8863803

Παναγιώτης Ταμβάκης, τηλ. 210 9831229 (εσωτ.220), ώρες 11:00-16:00

Παραδοσιακοί χοροί, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Παραδοσιακοί χοροί, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα