Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ενωμέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Ενδοσχολική Βία

1024 576 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Συνάντηση των μαθητών της α΄ Γυμνασίου με την κα Τεμεκενίδου για την ενδοσχολική βία
Στην προσπάθεια οι μαθητές μας να αναπτύξουν στον σχολικό χώρο κοινωνικές δεξιότητές συναντήθηκαν με την κα Τεμεκενίδου, Ψυχολόγο στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Αρχικά, η κα Τεμεκενίδου ενημέρωσε τους μαθητές για τις δράσεις και τον σκοπό για τον οποίον ιδρύθηκε ο οργανισμός. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενδοσχολική βία και στον εκφοβισμό. Οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον στη βιωματική παρουσίαση του θέματος, απαντώντας σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν.