Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Επίσκεψη Γ’ Λυκείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Μαθητές και μαθήτριες της Ομάδας Οικονομικού Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου επισκέφθηκαν πρόσφατα την ΕΛΣΤΑΤ – Ελληνική Στατιστική Αρχή στον Πειραιά.
Σε ένα 3ωρο σεμινάριο τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές της Στατιστικής στην καθημερινότητά μας, για τις διαδικασίες παραγωγής των επίσημων στατιστικών, ενώ στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής, ενημερώθηκαν για την έννοια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την εξαιρετική σημασία που έχουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία (Απογραφές, στατιστικές έρευνες).