Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Κυκλοφοριακή αγωγή από το νήπιο

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Τα νήπιά μας αποφάσισαν να βγουν από την σχολική αίθουσα και να κάνουν πράξη την κυκλοφοριακή αγωγή!
Μπορεί ν’ αργήσουν να αποκτήσουν το δικό τους μέσο μεταφοράς, έμαθαν όμως παίζοντας να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα βασικότερα οδικά σήματα, να υπακούουν απαρέγκλιτα στον “Σταμάτη” και τον “Γρηγόρη”, και εξοικειώθηκαν με τη σωστή οδική συμπεριφορά.