Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

τα πρόσωπα της ενέργειας

Τα χίλια πρόσωπα της ενέργειας

1024 899 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Στις 19 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: «Τα χίλια πρόσωπα της ενέργειας», στον εκπαιδευτικό χώρο «Science Art». Τα παιδιά ως μικροί και υπεύθυνοι επιστήμονες συμμετείχαν ενεργά σε εντυπωσιακά πειράματα. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να βιώσουν με ευχάριστο τρόπο θέματα που συνδέονται με την ενέργεια και τις μορφές της και να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από την πειραματική διαδικασία.