Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Υποδοχή μαθητών Α’ Γυμνασίου

400 400 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μέρα υποδοχής για τους γονείς και τους μαθητές/μαθήτριες της α΄ Γυμνασίου.
Πριν ακόμη χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές της α΄ Γυμνασίου και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα σχολική πραγματικότητα του Γυμνασίου. Γονείς και μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου και τη μέθοδο μελέτης των μαθημάτων. Οι μαθητές περιηγήθηκαν τους χώρους του Σχολείου και συζήτησαν με τον Καθηγητή Σύμβουλο του τμήματος στην αίθουσά τους.