Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αγγλικά στο πρώτο ιδιωτικό σχολείο Νότια προάστια

This Is My Toy

768 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μια αγκαλιά ζεστή… όλα μας τα παιχνίδια!

Στο πλαίσιο του προφορικού μαθήματος των Αγγλικών στην Α’ Δημοτικού, τα Πρωτάκια φέρανε τ’ αγαπημένα τους παιχνίδια στο Σχολείο και τα παρουσίασαν με απλές προτάσεις στα Αγγλικά.