Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Άθληση 2023-2024 Timelines: Αθλητικά, Ανακοινώσεις Γυμνασίου, Ανακοινώσεις Δημοτικού, Ανακοινώσεις Νηπιαγωγείου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Το πρόγραμμα της «Άθλησης» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει το παιδί σας σε κάποια ή κάποιες από τις προσφερόμενες αθλητικές δραστηριότητες, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψε­τε στη Γραμματεία την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, το αργότερο, μέχρι και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Συνοπτικό Ενημερωτικό Έντυπο Πρόσθετων Δραστηριοτήτων Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής και την Αίτηση Συμμετοχής για τη σχολική χρονιά 2023-24.

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού