Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Χορός, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Σχολείο μας στο πλαίσιο του Ολοήμερου προγράμματος αλλά και των Πολιτιστικών Ομάδων και Ομίλων, παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν χορούς από καθηγητές της Φυσικής Αγωγής.

Οι καθηγητές μαθαίνουν στα παιδιά χορούς από όλες τις περιοχές του Ελληνισμού αλλά και σύγχρονους, μοντέρνους και κλασσικούς χορούς, τα οποία και λαμβάνουν μέρος σε ποικίλα φεστιβάλ και διαγωνισμούς εντός και εκτός του Σχολείου.

Κατηγορίες: Παραδοσιακοί, Μοντέρνοι, Μπαλέτο

Χορός, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα