Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία εγγραφής για την Α΄ Γυμνασίου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Mετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης, το αργότερο μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους:

 Α. Να προσκομίσετε στη Γραμματεία:

  • Έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 το πρωτότυπο του Απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου.
  • Σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας (από άλλο Σχολείο), από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 υποβάλλετε σχετική αίτηση και παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία του Σχολείου μας Υπηρεσιακό Σημείωμα Εγκρίσεως Μετεγγραφής, το καταθέτετε στο σχολείο που έχει γίνει η εγγραφή και μας προσκομίζετε το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής που θα παραλάβετε από αυτό, έως την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γιατρό, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους.

Β. Να υπογράψετε και να καταθέσετε στο Σχολείο:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
  • Συγκατάθεση που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού και να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών και των γονέων / κηδεμόνων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο του παιδιού σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, αφού τον παραλάβετε και τον διαβάσετε ή βρείτε τον στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ
  • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.