Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία εγγραφής για την Α΄ Λυκείου

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους:

Α. Να προσκομίσετε:

  • Το πρωτότυπο του Απολυτηρίου του Γυμνασίου.
  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό.

Β. Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

  • Αίτηση Εγγραφής στην Α΄ τάξη του Λυκείου μας, στην οποία θα δηλώσετε την Α΄ Ξένη Γλώσσα καθώς και το μάθημα Επιλογής που επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του παιδιού σας αλλά και του κηδεμόνα του, τη διεύθυνση κατοικίας σας (όπως είναι δηλωμένη στο taxisnet), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, αφού τον παραλάβετε και τον διαβάσετε ή βρείτε τον στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ
  • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι:

  • Πρέπει να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (των δικών σας αλλά και των παιδιών σας) και να έχετε υπογράψει το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης / συναίνεσης.
  • Για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μαθητών και μαθητριών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται και η δική τους συναίνεση (εκτός από τη δική σας).

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση μεταδημότευσης, αλλαγής οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ή αντικατάστασης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού σας στο Σχολείο μας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, με νέα Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσκομίσετε στο Σχολείο.