Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία εγγραφών για το Νηπιαγωγείο – Α΄ Δημοτικού

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Mετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης, το αργότερο μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους:

Α. Να προσκομίσετε στη Γραμματεία:

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γιατρό.

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

  • Τη Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γιατρό.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δε θα μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση του μαθητή/ μαθήτριας μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου «myschool», θα ζητηθεί από το Σχολείο η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης.

 Β. Να υπογράψετε και να καταθέσετε στο Σχολείο:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ), ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
  • Συγκατάθεση που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού και να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών και των γονέων / κηδεμόνων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο του παιδιού σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε.
  • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.